Blok Varia

Čtvrtek 27. října 2022

9:00 - 10:30 Blok Varia

Předsedající: J. Šeblová, V. Kutěj

  1. Supervize v provozu akutní a urgentní péče - zkušenosti FNKV (M. Černý)
  2. Reforma vykazování péče na UP - vize do budoucna (V. Kutěj)
  3. eCPR, spolupráce FN Ostrava a ZZS MSK (F. Burša)
  4. POCUS kazuistiky (R. Škulec)
  5. Vliv osobních ochranných pracovních prostředků na kvalitu kompresí hrudníku (P. Cmorej)
  6. Sepse jako výzva – čas na vytvoření oborových doporučení? (J. Šeblová)