Pořadatelé

Pořadatel

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná

Odborný garant konference

  • MUDr. Ivana Röschlová

Odbornou záštitu převzali

  • doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D., přednostka Pediatrické kliniky FN Olomouc
  • prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., přednosta Pediatrické kliniky FN Praha - Motol
  • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno
  • doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA, přednosta Dětské kliniky FN Ostrava - Poruba

Akce se koná pod záštitou České pediatrické společnosti.

Akce se koná pod záštitou RNDr. Heleny Pešatové, senátorky, Senát Parlamentu ČR

Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Frýdku-Místku, pana Petra Korče.

Akce je pořádána s finanční podporou Statutárního města Frýdek-Místek.