Program

Pátek 5. 4. 2024

8:50 – 9:15
ZAHÁJENÍ SYMPOZIA
I. Röschlová

PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
H. Pešatová, P. Korč

9:15 – 11:50
I. BLOK - Endokrinologie, imunologie

Předsedající: Z. Šumník, J. Zapletalová

 1. Z. Šumník, Praha: Umíme předcházet diabetu 1. typu? (20 min.)
 2. J. Zapletalová, Olomouc: Časný nástup puberty v době covidové (mýtus nebo fakt?) (15 min.)
 3. M. Šnajderová, Praha: Jak poznáme a řešíme hyperandrogenní stavy v dětství a adolescenci, včetně PCOS (30 min.)
 4. A. Polová, Frýdek - Místek: Bolesti břicha u dívek z pohledu dětského gynekologa (15 min.)
 5. L. Štíchová, Ústí n. Labem: Tyreopatie novorozeneckého věku (10 min.)
 6. J. Škvor, Ústí n. Labem: Záludné akutní selhání nadledvin (10 min.)
 7. A. Klocperk, Praha: Novorozenecký screening vrozených poruch imunity (20 min.)
 8. F. Votava, Praha: Diferenciální diagnostika polyurie a polydypsie (15 min.)

11:50 – 12:50
PŘESTÁVKA NA OBĚD

12:50 – 15:15
II. BLOK - Infekční lékařství, gastroenterologie, chirurgie

Předsedající: E. Karásková, L. Rožnovský

 1. E. Karásková, Olomouc: Současný přístup k léčbě Crohnovy choroby u dětí (20 min.)
 2. L. Rožnovský, Ostrava: Purulentní meningitidy a jejich prevence (20 min.)
 3. T. Zaoral, Ostrava: Invazivní streptokokové infekce u dětí v invazivní péči ČR v období 06-12/2024 (15 min.)
 4. P. Širůček, Ostrava: Komplikace varicelly (20 min.)
 5. J. Sagan, Ostrava: Neuroinfekce – co vše jsem schopen udělat  pro zdárný konec (15 min.)
 6. T. Dvořák, Frýdek - Místek: Náhlé příhody břišní u dětí stokrát jinak (15 min.)
 7. A. Bosáková, Ostrava: Quo vadis, medicíno? (10 min.)

15:15 – 15:45
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

15:45 – 18:15
III. BLOK - Neurologie, oftalmologie

Předsedající: H. Medřická, R. Lipina

 1. O. Volný, Ostrava: Novinky v diagnostice a léčbě cévní mozkové příhody (15 min.)
 2. H. Medřická, Ostrava: Cévní mozkové příhody v dětském a adolescentním věku (15 min.)
 3. A. Nogolová, Ostrava: Telefon – pomocník dětského neurologa (15 min.)
 4. E. Štěpánová,Ostrava: Tumory mozku z pohledu - dětského neurologa (10 min.)
 5. P. Hanzlíková, Ostrava: Magnetická rezonance v zobrazení tumorů mozku u dětí (10 min.)
 6. R. Lipina, Ostrava: Tumory mozku z pohledu neurochirurga (10 min.)
 7. M. Zerák, Olomouc: Ortopedická problematika u dětí s DMO (15 min.)
 8. J. Juhazsová, Ostrava: Dětská katarakta – diagnostika a léčba (15 min.)
 9. B. Pašková: Náhled do Bobath konceptu v pediatrické praxi (15 min.)

19:30
SPOLEČENSKÝ VEČER

Sobota 6. 4. 2024

8:30 – 10:45
IV. BLOK - Hematologie, onkologie

Předsedající: D. Pospíšilová, J. Štěrba

 1. D. Pospíšilová, M. Horváthová, P. Kořalková, V. Divoký, Olomouc: Co nám přinesla diagnostika vzácných hematologických onemocnění (20 min.)
 2. J. Štěrba, Brno: Lymfomy u dětí. Léky pro děti se vzácnými onemocněními z pohledu evropského regulátora (20 min.)
 3. V. Bajčiová, Brno: Význam správné prezentace a vyhodnocení klinických příznaků solidních nádorů u dětí (20 min.)
 4. M. Štěrba, Brno: Vaskulární malformace u dětí a nové možnosti jejich léčby (15 min.)
 5. H. Ptoszková, B. Blažek, Ostrava: Emicizumab – zásadní změna v léčbě hemofilie A (10 min.)
 6. V. Moškořová, Olomouc: Hluboká žilní trombóza (15 min.)
 7. P. Birke, Olomouc: Vrozené poruchy membrány erytrocytu u dětí (10 min.)

10:45 – 11:15
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

11:15 – 13:30
V. BLOK - Kardiologie, revmatologie, nefrologie

Předsedající: S. Sklálová, J. Pavlíček

 1. J. Pavlíček, Ostrava: Preparticipační screening sportovců – revize problematiky (15 min.)
 2. T. Gruszka, Ostrava: Syndrom komorové preexcitace (15 min.)
 3. S. Skálová, Hradec Králové: Současný přístup k diagnostice a léčbě chronického onemocnění ledvin u dětí (20 min.)
 4. J. Laubová, Ústí n. Labem: Prenatální sonografické nálezy na močovém systému plodu – kasuistiky (15 min.)
 5. T. Pískovský, L. Lajczyková, Ostrava: Přínos ultrazvukového vyšetření v diagnostice zánětlivých onemocnění kloubů (15 min.)
 6. K. Bouchalová, Z. Pytelová, Olomouc: Bolesti zad u dětí - kasuistiky z revmatologie a osteologie (15 min.)
 7. P. Čamborová, Zlín: Artritidy 2x jinak (15 min.)
 8. K. Greinerová, Ústí n. Labem: Recidivující horečky v dětském věku z pohledu revmatologa (15 min.)
 9. Z. Šumník, Praha: X vázaná hypofosfatemie – vážná diagnóza s těžkými důsledky (10 min.)
  Přednáška připravena ve spolupráci se společností Swixx Biopharma s.r.o.

13:30 - 13:45
ZAKONČENÍ BESKYDSKÝCH PEDIATRICKÝCH DNŮ 2024
I. Röschlová

13:45 - 14:45
OBĚD